Luksusowe żagle nad Tel Awiwem. Izrael (2)

Stare kino. Kronika PAT-u. Reportaż Romualda Gantkowskiego. Jest lato roku 1939.

Na ekranie najpierw widać  miasto z samolotu, a potem przed naszymi oczami pojawiają się już rozświetlone letnim słońcem białe budynki i ulice Tel Awiwu. Miasto liczy wówczas 50 tysięcy mieszkańców i jest spełnieniem snów. O nowym początku, o modernistycznej, a może tylko luksusowej  architekturze trzeciej dekady 20. wieku, jakiej w takim nagromadzeniu nie było nigdzie w Europie.  W stosunku do skali Tel Awiwu niczym jawią się eksperymenty wystawy WUWA we Wrocławiu (1929) czy realizacja osiedla Weissenhoff w Stuttgarcie w 1927 roku.

Kamera rozpoczyna spacer po mieście od Placu Meir Dizengoffa, założyciela miasta i pierwszego burmistrza Tel Awiwu. Krąży po Placu Króla Dawida. Nowo budowanym porcie i elektrowni miasta. Takie bliskowschodnie „Metropolis” na skalę i rozmiar brytyjskiej Palestyny. Jest prąd, jest trud człowieka i nowa forma miasta wyrastającego z niebytu. Taki przekaz. Taki obraz.

Prawdę mówiąc miejsca pokazywane na filmie  nie zmieniły się, by ich nie rozpoznać we współczesnym mieście. Raczej ogarnia nas lekki niepokój, że w stosunku do współczesnego obrazu Tel Awiwu, brak jest jedynie brytyjskich posterunkowych, czerwonych skrzynek królewskiej poczty i angielskojęzycznych szyldów i drogowskazów, których dzisiaj już zdecydowanie mniej w tej części miasta i w ogóle w Tel Awiwie.

Podobnie i dzisiaj spotkanie z Białym Tel Awiwem, można rozpocząć od obu tych miejsc, które intrygowały filmowców blisko 80 lat temu. Spacer po Białym Tel Awiwie można też rozpocząć z innego dowolnie wybranego miejsca w okolicach Bulwaru Rothschilda czy ulicy Allenby, jednej z pierwszych wytyczonych w tym mieście.

Nadal ponad jeden z narożników Placu Króla Dawida wyrasta dynamiczna i opływowa architektura Poli House, wzniesionego w 1934 roku apartamentowca, zaprojektowanego przez Schlomo Liasowskiego. Zrewitalizowany (jego inwestorem był Yehuda Polishuk stąd współczesna nazwa Poli House) jest jednym z hoteli w sieci luksusowych i dizajnerskich Brown Hotels.

Wizyta na placu jest cenna także z innego powodu. Plac Króla Dawida daje  pojęcie o czymś, co jeszcze nie tak dawno działo się w Tel Awiwie i pozwala zobaczyć jak to niegdyś Białe Miasto, zszarzało.  Na przestrzeni minionych 50-ciu lat biel tynków i gładzi elewacji domów  z lat trzydziestych minionego wieku sczerniała i  pokryła się plątaniną nadbudówek i ścianek. Fasady zostały zaś przysłonięte przez nowe otwory okienne, instalacje klimatyzatorów lub po prostu popadły w ruinę, porzucone przez swoich pierwotnych właścicieli.

Tak szaro wyglądał niegdyś cały Biały Tel Awiw jeszcze na początku tego wieku. Stan ten zmienił się po 2003 roku, gdy ponad cztery tysiące budynków wzniesionych w latach trzydziestych i czterdziestych 20.wieku, które znajdują się  na obszarze pierwotnego centrum Tel Avivu  (w kształcie zadanym mu przez urbanistę Patricka Geddes’a po 1929 roku) zostało objęte ochroną i wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Czym jest Biały Tel Awiw? Miastem z marzeń? Kaprysem bogatych inwestorów? Tworem marzycieli i fantastów architektury? Wszystkim po trosze.

Na początku była wizja Meira Dizengoffa, obraz  miasta nowego i niepodobnego do innych. Niemożliwego, bo budowanego na nadmorskich wydmach, a kto buduje na piasku poza szaleńcami? Funkcjonalnego i przyjaznego ludziom, społecznie dostosowanego i odżegnującego się od obrazu miasta przeludnionego i znieprawionego, jaki odnaleźć możemy na berlińskich obrazach Ernsta Ludwiga Kirchnera i współczesnych mu ekspresjonistów.

Była to wizja miasta, która spotkała się nie tylko z żywą odpowiedzią ze strony żydowskich architektów, którzy zaczęli napływać do Palestyny, głównie z terenu Niemiec, gdzie począwszy od 1933 aktywność ruchów związanych z Nową Rzeczowością (Neue Sachlichkeit) została ograniczona niemal do zera.  Architekci owi byli emigrantami ogarniętymi albo ideą syjonizmu lub jak Erich Mendelsohn (do niedawna członek Pruskiej Akademii Sztuk z której go bezceremonialnie wyrzucono w 1933 r.), wygnańcami poszukującymi nowej drogi.

Równie istotne dla takiego rozwoju zdarzeń było to, że ów ruch budowlany znalazł oparcie u miejscowych i europejskich inwestorów, ludzi zamożnych, którzy postanowili dać szansę  początkującym architektom i uznanym gigantom moderny. To, co zostało potem okrzyknięte przez nazistów  mianem sztuki i architektury wynaturzonej, na bielejących wydmach koło arabskiej Jaffy, znalazło życzliwą i szeroką akceptację.

W gronie przybyszy najważniejszą rolę odegrało zaledwie kilku absolwentów Bauhausu (tacy jak Arieh Sharon, czy Munio Weinraub). Inni to  Dov Carmi i Zeev Rechter, Pinchas Hueth, Josef Neufeld, Genia Averbuch,  czy powiązany z Miesem van der Rohe, Richard Kauffmann.

Pośród przybyszy do Tel Avivu znalazł się też cieszący się już światową sławą, wspomniany wcześniej Erich Mendelsohn. Nie pozostał tu jednak zbyt długo. Wybrał Amerykę.  Patrząc wszakże na falujące elewacje wielu spośród budynków Białego Tel Awiwu, odnoszę wrażenie jego wszechobecności w tej części miasta i patrząc na nie mam przed oczyma  jego ostatnie realizacje z Niemiec Weimarskich w Chemnitz (Schocken Kaufhaus), czy z Berlina (Columbus Haus). Katy proste elewacji domów i willi przy reprezentacyjnym bulwarze Rothschilda przypominają mi jego Sedenhaus Weichmann z Gliwic.

Wśród historyków architektury wciąż trwają dyskusje na temat tego, jak dalece w przypadku Białego Tel Awiwu uprawnione jest mówienie o tak jednoznacznym oddziaływaniu szkoły Bauhausu na to co działo się w architekturze tego miasta.

Patrząc na Białe Miasto, uważam, że  jest to swoisty rodzaj syntezy tego, co na grunt tego miasta i społeczności poszukującej tu swojej nowej tożsamości (narodowej i artystycznej) przynieśli  architekci ukształtowani przez awangardę europejską okresu międzywojnia.

Większość z nich pochodziła z Europy, jednak niewielu w istocie wprost powiązanych było z gigantami architektury tego okresu: Gropiusem, van der Rohe, czy Le Corbusierem i Mendelsohnem. Postawiłbym więc raczej tezę, że w przypadku Tel Awiwu mamy do czynienia z pierwszą tak masową recepcją, interpretacją i reakcją na tradycję modernistyczną, zrodzoną kilka i kilkanaście lat wcześniej. I to właśnie stanowi o wyjątkowości tego miejsca i fenomenie Białego Miasta.

Chodząc ulicami Białego Miasta (White City) trudno się uwolnić od wrażenia,  że to miejsce starcia wielu tradycji modernistycznych. Z jednej strony architektura ta miała ambicję zaznaczenia silnego nurtu funkcjonalistycznego  (co było bliskie estetyce i myśli van der Rohe czy Le Corbusiera przede wszystkim), z drugiej zaś strony niosła ze sobą element estetyzującej ekspresji i dynamiki, która (gdy patrzymy na wybiegające tarasy i balkony domów wokół Placu Dizengoffa), jest przypomnieniem mieszanych intencji Gropiusa, jak pisał o jego architekturze  Charles Jencks. Jencks pisząc to wskazał na coś, co dostrzegam w Tel Awiwie i zabudowie Białego miasta. Zderzanie idei maszyny do mieszkania z ekspresją  i estetyką form klasycznych, gotycyzujących czy nowocześnie ekspresjonicznych, jak u Mendelsohna.

Taki właśnie jest architektoniczny obraz Białego Tel Awiwu. Co jednak ciekawe (zważywszy na tradycje awangard początku 20. wieku) wątek społeczny architektury zrodzonej z ducha Bauhausu, gdzieś zniknął  w Tel Awiwie.  To co oglądamy, to w istocie droga architektura  willowa, luksusowe apartamentowce. Architektura idąca już własną drogą i bardzo powierzchownie odwołująca się do ideologii rewolty i  misji architektury, jako czynnika zmiany społecznej.

Wszystko to jednak nie zmienia odczucia, iż Białe Miasto jest w sensie przestrzennym i w odniesieniu do poszczególnych projektów, zjawiskiem nader interesującym. Wartym spaceru i refleksji.

Białe Miasto wytworzyło swoje własne Leitmotivy: kody architektoniczne (termometrowe okna, opływowe fasady, balkony; taśmowe układy okien) czy (co widać doskonale na przykładzie zrewitalizowanego obecnie  dawnego Cinema Esther – obecnie Cinema Hotel) i  formy dizajnu przedmiotu i detalu architektonicznego opartego na kącie prostym i swoistym flircie z geometrycznym art deco.

Estetyka białego putzu (nazywanego Waschputz)  pokrywającego każdy metr kwadratowy nowej architektury, jak niegdyś piasek miejscowe wydmy…

Białe Miasto, skąpane w błękicie nieba i szmaragdzie morza odbijającego się od plaż i brzegów Tel Awiwu. Znowu rozwija swoje białe żagle…

Stary Biały Tel Awiw (Plac Króla Dawida) Stary Biały Tel Awiw, Hakarmel)

Poli Hotel (1933-34) Plac Króla Dawida Poli House (tablica fundacyjna)

Dizengoff Cicrle (94-96), 1936 (m.in. siedziba Cinema Esther)  Fragment zabudowy (Dizengoff Circle, Tel Awiw)

Łuki, fragment budynku przy rondzie Dizengoffa - Białe Miasta, Tel Awiw

Hotel Cinema, Tel Awiw Cinema Hotel, wnętrze d. Cinema Esther

  Wnętrze dawnego Cinema Esther (obecnie Hotel Cinema) Cienie, klatka schodowa d. Cinema Esther,

Detal poręczy (Ciname Hotel  Segregatory z d. Cinema Esther, (obecnie Hotel Cinema)

Plakat d. Cinema Esther (wnętrze Hotelu Cinema)

Hotel Cinema - klatka widok z góry; na parterze historyczny projektor kinowy

White Tel Awiw (fragment elewacji domu rodziny Ariav, 1933) Ariav House Tel Awiw, 1933 (rewitalizacja 2016)

Budynek przy bulwarze Rotschilda (zdj. archiwalne) Rewitalizacja apartamentowca przy Bulwarze Rothschilda (obiekt z 1933-34)

Fragment domu przy Rothschild Blvd / róg Bar Ilan Street 17

Dom Sary Rappaport (Rotschild Blv. 118, 1933) (ciekawy przykład użycia tzw. okien termomentrowych w doświetleniu klatki schodowej)

Willa rodziny Sadowski, archit. Carl Rubin, 1933 Fragment elewacji willi Sadowski

Melchet Str 23 (realizacja z 1933 r.)

Okno Scharouna. Berlin jakiego nie (po)znacie

Otwarty dzień zabytków zdarza się i tutaj raz do roku. Jest częścią Europejskich Dni Dziedzictwa i w mieście takim jak Berlin oznacza bardzo często szansę na poznanie miejsc niezwykłych, z rzadka udostępnianych lub po prostu nieznanych szerszej publiczności.

Na pocżatek krótki rys topograficzny Berlina i miejsca gdzie się znalazłem. Jestem w dzielnicy Charlottenburg – Nord. To niezbyt dobry adres zarówno wtedy, gdy projektował tu domy wielorodzinne Hans Scharoun, jak dzisiaj, gdy lokalizacja ta wciąż zdradza gorszy status społeczny jego mieszkańców.

W pierwszym odruchu chciałem napisać, że znalazłem się na jednym z wielu typowych i tutaj  blokowisk, ale byłby to opis nieprecyzyjny, naganny i z pewnością odbierający wartość dziełu Scharouna. Nie są to bowiem wzniesione w wielkiej płycie osiedla, jakie znamy z NRD, a  dziś stoją puste i są masowo opuszczane przez swoich mieszkańców (wiele z nich dzisiaj „za chwilę” przyjmie emigrantów z Syrii i Bliskiego Wschodu). Miejsca takie znamy zresztą wszyscy. Upstrzone są nimi pejzaże miast powojennej Polski, dawnej Czechosłowacji i krajów byłego bloku Wschodniego. Swoje doświadczenie mają też w tym zakresie mieszkańcy anonimowych przedmieść we Francji, czy w Wielkiej Brytanii. „Maszyny do mieszkania”, by odwołać się do innego wielkiego klasyka modernizmu Le Corbusiera stały sie niemal w każdym z tych krajów bardziej maszynkami do nocowania niz uszczęśliwiania ludzi, w istocie pogłębiając poczucie anonimowości i  wyobcowanie ich mieszkańców. Jak pamiętacie (lub nie) to właśnie pierwsze  wyburzenie blokowisk  w 1972 roku w St. Louis (USA), Charles Jencks potraktował jako symboliczny początek post-modernizmu i nadziei na nowe i lepsze w architekturze. Nic dziwnego, że skazanie na zagładę wielotysięcznych mrówkowców stało się momentem symbolicznym w historii architektury końca 20. wieku.

Myśli te i podobne dosięgają mnie, gdy stoję przed wejściem do wysokościowca przy ulicy Heilmannring 66A w dzielnicy Böblingen. (Podaję ten adres mając nadzieję, że wytrwałym pomoże w dotarciu do mieszkania Scharouna). Wieżowiec (niem. Wohnhochhaus) Orplid liczy przyzwoite siedem pięter i nawet w tej liczbie widać powściągliwość Scharouna i jego inne – od reprezentowanego przez współczesnych mu architektów – myślenie o architekturze projektowanej na miarę przeciętnego człowieka, owego Jedermanna II połowy 20. wieku.

W życiu tego osiedla to dzień szczególny. Wieżowiec projektu Hansa Scharouna przykuwa uwagę wielu gości i z niekłamaną radością widzę, jak z rożnych stron, wąskimi strumykami docierają pod ten adres miłośnicy berlińskiego, światowego (?) modernizmu.

To więcej niż truzim powiedzieć, że Hans Scharoun to gigant światowego modernizmu. Obecny niemal od początku w jego głównym, modernistycznym nurcie, począwszy od eksperymentujących z formą ekspresjonistów z kręgu Gläserne Kätte (Szklany- Łańcuch / Krystaliczne – Stowarzyszenie), a skończywszy na środowisku uprawiającym architekturę organiczną. Ta ostatnia ewoluując, uparcie poszukiwała funkcjonalnie zindywidualizowanych rozwiązań i charakteru. To ostatnie nie było typowe dla większości architektów tego okresu i w tym sensie także pozytywnie wyróżnia Scharouna z ich grona.  Scharoun stworzył własny kod przestrzenny i formalny, który  – jak w przypadku Filharmonii Berlińskiej (1953-1963) – utrwalił się pod definicją pejzażu architektonicznego.  Architektury funkcjonalnie przemyślanej, zróżnicowanej. Uwzględniającej zarówno sferę symboliczną, jak i jej funkcję właśnie. Pewnie dlatego projektowane przez Scharouna szkoły odwoływały się do struktury całego miasta, kreowały swoisty mikrokosmos świata dziecięcego, podobnie zróżnicowanego, wielowątkowego jak świat człowieka dorosłego.

Scharoun był z kilku powodów architektem niezwykłym. Był, o czym warto pamiętać w na blogu takim jak ten (w części dedykowanego Śląskowi), powiązany w latach dwudziestych  20. wieku, ze środowiskiem awangardy wrocławskiej. Bez wątpienia znajduje się też  gdzieś w tle awangardowej wystawy architektonicznej WUWA  z 1929 roku.

To jednak co przy okazji rozważań na jego temat uznaję za wyjątkowe i zupełnie nietypowe, to fakt iż jak mówił, chciał zawsze mieszkać w takich budynkach, które zaprojektował dla ludzi. Nie można powiedzieć chyba nic bardziej uwiarygadniającego postawę architekta. Chciałoby się powiedzieć, że ryzykował to co Bertold Brecht nazywał sytuacją, w której jeśli krzywo siedzisz, to krzywo myślisz. Projektując architekturę mieszkaniową Scharoun sam stawał się podmiotem tego projektowania, a nie statystycznym mieszkańcem sprowadzonym do norm budowalnych i rachunku ekonomicznego. Nie traktował też użytkownika architektury jak funkcjonalistycznego eksperymentu, który logiki i planu mieszkania (i zadanych mu funkcji) nie rozumie, sprzeciwia się mu i w konsekwencji pomstuje na dzieło (najczęściej) anonimowego architekta.

Atelier Scharouna jest więc właśnie takim mieszkaniem, w którym projektując osiedle w dzielnicy Böblingen zamieszkali wspólnie Margit i Hans Scharoun.

Mieszkanie znajduje się na siódmym piętrze wspomnianego wieżowca.  Docieramy nań typową, lekko przyciasną jak na współczesne potrzeby windą. Nie mieszczą się w niej kolejne osoby zainteresowane wizytą w mieszkaniu Scharoun(-ów). Kolejka na dole nader szybko rośnie w czasie, gdy z inną grupą docieram szczęśliwie na ostatnią kondygnację wieżowca.

Mieszkanie liczy około 70m2. Może nieco więcej, jeśli dodać do tego taras i znajdującą się na niższym piętrze sypialnię.

To co oglądam, jest z ducha bardziej atelier artysty i samotnią architekta, niż typowym mieszkaniem. Przypomina miejsce spotkań i projektowania nowego niż wprost jest miejscem do życia i zamieszkiwania. Ale życiem Scharouna była architektura, więc tak naprawdę wszystko jest na swoim miejscu. Projektem sporządzonym na jego miarę i z uwzględnieniem jego potrzeby. I – co warto podreślić – wciąż w obrębie typowego planu mieszkania w tym budynku.

Gdy pisze, że znajduję na miejscu wszystko w takim stanie jakim było w przeszłości, to jest to opis ułomny. Nie ma oczywiście tego, co było wyposażeniem osobistym małżeństwa Scharoun. Mieszkanie pozostawiono zwiedzającym  jako projekt niejako „czekający na zasiedlenie” i przed zmianami wprowadzanymi przez jego użytkowników. Pozostały więc na miejscu wbudowane w ściany i będące integralną częścią projektu meble. Są to między innymi regały na książki oddzielające sypialnię od pracowni architekta i salonu. Podobnie autentyczny i pierwotny charakter ma zabudowana kuchnia.

Scharoun nie jest w tym projekcie dogmatycznym orędownikiem tradycji modernistycznej. To oczywiste z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze, dużo wcześniej poszedł własną drogą. Projektując i to atelier, i ów cały wieżowiec był  już ukształtowanym, dojrzałym, ba… niemal  schodzącym z firmamentu architektem.

Po wtóre, nigdy nie był dogmatykiem.

Gdy wszedłem do pierwszego pomieszczania z bardzo krótkiego przedpokoju, trafiłem na kuchnię, o której inny reformator masowego budownictwa z czasów młodości Scharouna, Bruno Taut powiedziałby że jest zdecydowanie za duża  i nie daje kobiecie (jedynie ją tam umiejscawiał?) komfortu dostępu do  wszystkich przedmiotów i sprzętów. Przypomnijmy, że Taut który sam  chyba nie gościł w kuchni zbyt często, proponował jej rozmiary 2×3 metry, argumentując przy tym, że niemal każdy sprzęt w kuchni powinien być na wyciągnięcie ręki gospodyni domowej… 

Kolejne mijane pomieszczenia to łazienka i WC, nieco klatkowate, małe, przypominające bardziej kabiny transatlantyku. Skojarzenie poniekąd słuszne, bo i ten wieżowiec, jak i inne realizacje Scharouna z tego czasu „płyną” i rozpruwają powietrze wokół. Także w samej  łazience doświetlenie wnętrza zapewnia okrągłe, nawiązujące okrętowego bulaja okno wychodzące na korytarz. Dalej już pracownia, dzisiaj ascetyczna, która łączy się  z minimalistycznie zaprojektowaną sypialnią, oświetloną typowymi, lecz wówczas rewolucyjnymi w swoim kształcie lejkowatymi lampami, które pionowo zwisają z sufitu.

Łączący się z sypialnią salon (oddzielony przez kotarę zaprojektowaną przez Scharouna i wspomnianymi już wcześniej regałami na książki), to miejsce które było dosłownym i symbolicznym centrum wszechświata jego mieszkańców.

To co w jego przestrzeni uderza i pobudza wyobraźnię gościa to ogromnych rozmiarów okno, za którym roztacza się zielona przestrzeń miasta i osiedla. Symboliczna, bo i ona upstrzona jest lekko rozkołysanymi sylwetkami wieżowców podobnych do tego, w którym jesteśmy. Widziane w oddali krzywizny Scharouna  są dla mnie miłym, bo osobistym przypomnieniem falujących form Mendelsohna.

Poniżej ogromnej szyby (asocjacje z Marcelem Duchampem może nie są aż takie odległe), rozsypane w betonowej rynnie leżą kamienie i kamyczki.

Leżą, ocierają się o siebie, w statycznym bezruchu gotowe na to, by ktoś taki jak Hans Scharoun tchnął w nie życie.

Kamienie z Prus Wschodnich, Dolnego Śląska, czy Berlina i Stuttgartu. Miejsc, gdzie projektował, ale to wyłącznie moja sugestia i licencia poetica. Godzę się z tym, że  równie dobrze wydobyto je z kamienistego dna Sprewy…

Nieważne. Istotne jest to, że takie i podobne im kamienie zamieniał w struktury architektoniczne. Ta forma, ten obraz jaki odnajduję w atelier Scharouna, zamierzony lub nie, skutecznie do mnie przemawia. Jest dobrym opisem stanu emocji, które noszę w sobie, gdy opuszczam mieszkanie przy Heilmannring 66A.

[esej fotograficzny z miejsca – wkrótce]

Krzywizny Scharouna (widok z tarasu mieszkania małżeństwa Scharoun)

Ogród Scharouna (fragment kuchni w atelier Margit i Hansa Scharoun, Berlin)

Kuchnia

Bulaj (łazienka w atelier H. Scharouna)

Pracownia (w głębi) i sypialnia

Jest - było (1) Było - jest (2) (w tle regały biblioteki H. Scharouna)

Kamienie i szyba (za oknem taras; fragment)