Miejsca / Places. Górny Śląsk / Upper Silesia

Widziane wczoraj / As seen yesterday

Górny Śląsk na swoich krańcach / Upper Silesia at its peripheries

Miejsca nieznane, choć bliskie / Places unknown yet  they speak to me

Literackie odniesienia / Literary references

Czeski Śląsk / Czech Upper Silesia (Sudice)

I tylko Dok Kichote'a nie ma / And only Don Quichotte is missing (Hněvošice, Czechy)

Dwie drogi / Two roads (okolice Krzanowice - surroundings of Kranowitz)

Krzyż. Cross (Krzanowice / Kranowitz)

Stara ulica i kościół / Old street and the church (Krzanowice/Kranowitz)

Wzory albo Pan Juretzka był tutaj / Patterns or Mr Juretzka was here (Krzanowice/Kranowitz)

Juretzka. Beuthen / Mr Juretzka's signature Bytom (Krzanowice/Kranowitz)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.