Polityka Prywatności

Wersja elektroniczna (PDF) Polityki Prywatności z dnia 09.04.2020 r.

Zasady ochrony danych osobowych.

Klauzula spełnienia obowiązku informacyjnego

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu www. jodlowanie.pl (zwanego dalej: „Serwisem”)
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest AZORY CONCEPT sp. z o.o. Sp. k. ul. J. Chełmońskiego 26/1, 31-322 Kraków. NIP 945 221 08 70.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. (por. uzupełniającą Informację o celach przetwarzania danych osobowych użytkownika Serwisu)
 4. Administrator danych dokłada szczególnej staranności dla poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
 5. Odbiorcą danych osobowych będą bankom i instytucje finansowe znane Użytkownikowi, przez które dokonywane są jego płatności dostępu i tylko w tym celu.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego. Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego w formie informacji o dokonywanych przez siebie płatnościach w celu wykupienia dostępu do treści serwisu. Dane kontaktowe, gdzie można uzyskać takie informacje zawiera regulamin Serwisu blogu jodlowanie.pl
 7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na korzystanie z treści Serwisu lub do czasu zakończenia umownego okresu korzystania z Serwisu.
 8. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy tj. uzyskania dostępu do treści Serwisu. Użytkownicy są zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa w uzyskaniu dostępu do treści Serwisu i korzystania z niego.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i polegać będzie na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, danych demograficznych zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się. (por. Informację o celach przetwarzania danych osobowych użytkownika Serwisu)
 12. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 13. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@azorywydawnictwo.pl
 14. Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2020 r.

 

Poszerzona informacja o celach przetwarzania danych osobowych użytkownika Serwisu

 1. Dane takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskujemy, gdy Użytkownik odwiedza nasz Serwis (także, jako użytkownik niezalogowany).
 2. Przetwarzamy je w następujących celach:
  a/ w celu udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu  treści Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  b/ w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  c/ w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie praw Administratora Serwisu;
  d/ w celach marketingowych Administratora Serwisu  oraz innych podmiotów, w tym informowania o ofercie Serwisu www.jodlowanie.pl