Tła i fascynujący świat starej fotografii…

Początki bywają czasami zaskakujące. Historii, tych małych i drobnych zwłaszcza. Tak było i w tym przypadku. Znalezienie fotografa najpierw w Dolnych Witkowicach, a potem w Ostrawie, graniczy dzisiaj z cudem. W Witkowicach (tych Dolnych zwłaszcza) można kupić tony farb we wszystkich kolorach (co drugi czynny tutaj sklep je oferuje) lub zagrać w Black Jacka. Można ewentualnie nadać list na miejscowej poczcie, a poszukując fotografa, przestraszyć urzędniczki w miejscowym ratuszu, […]