Podróż (4). Luksus i piękno detalu

Dzisiaj i wczoraj Krynica. Taka trasa i wybory topograficzne. Po drodze pensjonat PATRIA, który  wciąż wyróżnia się na tle nijakiej, czasami tandetnej architektury Krynicy. W Krynicy nie zawodzą zapewne źródła mineralne, lecząc i uzdrawiając (mam nadzieję).  Reszta jest standardem jakości jaką odnaleźć można od Krynicy, po Zakopane właśnie. Tłumnie, głośno i wciąż prowincjonalnie. Może z tego powodu to dobre miejsce dla spotkań biznesu uprawianego na nieco Bliższym i Dalszym Wschodzie. […]