Breda & Weinstein

Wciąż stoi i czeka. / It stands and waits Niszczeje / Falls apart (veery slowly) Jest przypomnieniem splendoru Opavy, gdy była Troppau… / Recalls the spendor of the days when Opava was rather called Troppau…