Pejzaż prowincjonalny

Między Półwsią, a Kamieńcem Wyprawy na tzw. Ziemie Odzyskane mają niemal zawsze ten sam posmak. Są odkrywaniem świata w jakiejś części nieznanego, ale dziwnie bliskiego. To okaleczona rzeczywistość wsi i miasteczek, w których często jedynym świadectwem tego co pozostało po  przeszłości jest miejscowy kościół, czasami fragment zabudowy rynku, miejscowe więzienie, koszary. Utylitaryzm wojenny i pragmatyzm gospodarczy w jednym. Przy zrujnowanych majątkach dziwnym trafem to co ocalało i służyło przez kolejne dekady […]

Kamienie naznaczone…

Kapliczki na Warmii. Jest ich tutaj niemało, bo jak policzono niedawno ponad 1350. Najstarsza pochodzi z początku 17. wieku. Te najmłodsze powstały już późno po 1945 roku i były znakiem zmian, które nastąpiły, gdy wsie i kościoły mazurskie opuścili protestanci… Dzisiaj nie są już tak jednoznacznym synonimem tego, że poruszamy się po drogach i ścieżkach Warmii, a wiarą tryumfującą jest katolicyzm. Spotkać je możemy też na Mazurach, szczególnie w pasie graniczącym z dawnym, historycznym terenem […]