„I przemysł stworzył kobietę, czyli nie tylko maszyna do pisania wyzwoliła kobietę (śląską)”

Intro – Zakładnicy masowej wyobraźni… czyli świat wg Kutza Wszyscy do pewnego stopnia jesteśmy ofiarami wyobraźni pożyczonej nam przez obraz filmowy, fotograficzny. Wraz z nim otrzymaliśmy wyimaginowany portret mężczyzny w kulturze i obyczajowości śląskiej. Umiejscawia go w centrum uniwersum świata pod nazwą Górny Śląsk. Bez wątpienia w dużej części obraz ten zawdzięczamy kadrom z filmów Kazimierza Kutza. Jego dzieła dawne (Perła w koronie, 1971) jak i te bardziej współczesne (Zawrócony, 1994) […]

Śląskie, nie-śląskie. Mikrorefleksje o odbieranej tożsamości.

Moja mapa mentalna Śląska, tego Górnego, ostatnio się zmienia. Powiększa każdego dnia. Ale z mojego punktu widzenia to odzyskiwanie go. Odnajdowanie w zagubieniu? Sprawdźcie to sami, wybierzcie się w podróż do Opavy, Ostravy, a może nawet do Raciborza. Pisze „nawet”, bo