Muzealna ochlokracja

Zarządzanie muzeami w Polsce wpisuje się w styl sprawowania władzy. Konkursy są na niby, związki zawodowe nie są związkami pracowników, a grupami interesów, które stoją za nimi (bossowie mafii chicagowskiej z lat trzydziestych mający w swoich rękach związki i wpływ na nie mogliby się wiele nauczyć od solidarnościowych biurokratów). Muzea w sumie  też są coraz częściej nie muzeami, a ośrodkami oddziaływania politycznego na świadomość tłumu/wyborców (odpowiednie skreślić), bo wystarczy przypomnieć  losy kilku ostatnich afer i aferek […]

Co mnie dziwi, śmiesząc mniej…

Z uwagą przeczytałem też dość niezwykły wywiad z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdanem Zdrojewskim w „Rzeczpospolitej” („Głęboki wykop” 2-4 maja 2014 roku). Wywiad szczególny, polecam każdemu muzealnikowi, bo niemal w połowie o nich i muzeach jest tam mowa.