Muzealny ‘hot potato’. Sztuka pożyczona.

Patrzę na okładkę broszury wydanej w 1930 roku nakładem własnym przez gliwickie muzeum i czytam Führer durch das oberschlesische Museum in Gleiwitz. Przewodnik napisany został przez jego kolejnego i długoletniego dyrektora dra Franza Heinevettera pochodzącego z Wrocławia. Które to już ‘górnośląskie’ muzeum chciałoby się powiedzieć na Górnym Śląsku? Czy to przejaw (Górno-) śląskiej walki o pamięć i historię, a może – zważywszy na to, że muzeum od 1905 roku, czyli od momentu założenia posługiwało się nazwą […]

Yokohama Shashin. Zapiski z klawiatury. Japonia (15)

Raj dla odkrywców Na początku na przybyszy z Zachodu nikt nie czekał w Japonii. Było wręcz przeciwnie. Obcy (aliens) zaczęli doń napływać od początku epoki Meiji (1868-1912). Było to następstwem przymusowego otwarcia kraju po 1854 roku i decyzji cesarza (wraz z jego otoczeniem) o westernizacji kraju.

Odkurzone, kiedyś napisane. O fotografii Stanisława Jakubowskiego

Ten tekst sam się znalazł. Wpadł w ręce, trochę przypadkiem. Skoro to się już stało, to zważywszy na to, że kolejny cytowany w nim autorytet fotografii śląskiej od nas odszedł (Jerzy Lewczyński), uznałem, że przypadek ten utrwalę i tekst (kiedyś publikowany przez Muzeum w Gliwicach), tutaj opublikuję. Bloger Reportaż powinien być szczery i uczciwy. Nie może przedstawiać ujęć inscenizowanych” Michał Sowiński, fotograf [„Mała rozmowa o fotografii”, Gliwice 2006] Stanisław Jakubowski. […]