Podróż (8). Podoliniec

Droga do Kieżmarku. Po drodze spiski Podoliniec. Miasto, które przez wieki znajdowało się w granicach Polski, posiadało ścisłe związki z Krakowem. Dzisiaj jest nic nie znaczącym przystankiem w drodze na południe, do Popradu, Koszyc… Po 1945 roku wywieziono stąd Niemców, Węgrzy mieli opuścić miasteczko dobrowolnie. Puste miasto, jak kiedyś krakowski Kazimierz zasiedlono „niepewnym społecznie elementem”.  Podoliniec zyskał więc zupełnie nową społeczność, niezwiązaną z miejscem i tradycją, nielubianych tutaj Romów. […]