Na szczęście na Placu Karola tańczą tango. On Karol’s Square They Dance Tango (for Godness sake!)

Rzecz o interpretacji historii i o tym, co robią na Placu Karola dziś. W 2002 roku kierując Rokiem Polski w Austrii 2002 wycofałem z jego programu projekt Roberta Rumasa Plein air. Ten rodzaj happeningu artystycznego (po szczegóły odsyłam na strony internetowe artysty i do Internetu w ogóle) miał być przypomnieniem wydarzeń z lat 1909-1913, gdy w stolicy Cesarstwa Habsburgów, zamieszkiwał Adof Hitler (dalej A.H.) i ubiegając się o przyjęcie do wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, […]