Wydziedziczeni

Byłem na wystawie #Dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie. Mam dla Ślązaków i mieszkańców Górnego Śląska, dwie wiadomości. Jedna jest zła. Śląsk leży bardzo daleko od Krakowa. Druga też nie jest dobra. Śląska tak naprawdę nie ma. Szczeliny dokądś Zaczyna się od szczelin, jak w Muzeum Żydów w Berlinie. Przemieszczają się dyskretnie, niby niepostrzeżenie. W pewnym momencie trafiam na możliwy, acz nieprawdopodobny (co wiem po obejrzeniu wystawy) klucz do interpretacji […]

A na „Titanicu” Ślązaków nie było…

Katastrofa Titanica uchodzi za cezurę, rozdzielającą historię 20.wieku na beztroskie lata Belle Epoque i początek nowoczesnych dziejów cywilizacji ludzkiej. Wydarzenie, które zmieniło postrzeganie historii 20.wieku,  dokonało się bez udziału Ślązaków? Z uwagą – gdy zostały opublikowane – prześledziłem rejestry pasażerów, którzy byli – jak sądzili – szczęśliwcami i znaleźli się na pokładzie RMS Titanic, gdy ten, w samo południe 10 kwietnia 1912 roku, wypływał z portu w Southhampton. Opuszczając Wyspy Brytyjskie Titanic zabrał dodatkowo pasażerów ze statków unieruchomionych […]