Wydziedziczeni

Byłem na wystawie #Dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie. Mam dla Ślązaków i mieszkańców Górnego Śląska, dwie wiadomości. Jedna jest zła. Śląsk leży bardzo daleko od Krakowa. Druga też nie jest dobra. Śląska tak naprawdę nie ma.

A na „Titanicu” Ślązaków nie było…

Katastrofa Titanica uchodzi za cezurę, rozdzielającą historię 20.wieku na beztroskie lata Belle Epoque i początek nowoczesnych dziejów cywilizacji ludzkiej. Wydarzenie, które zmieniło postrzeganie historii 20.wieku,  dokonało się bez udziału Ślązaków?