Łuki do niebios…

Łuki katedry Jana Ewangelisty w s Hertogenbosch zamieszkują postaci zmierzające do nieba i z nieboskłonu strącone… Twory czyste i te o nie dość pokornym duchu – przypomnienie bohaterów z obrazów Boscha. Postaci znane i fantastyczne… Porażające. Zabawne. Późnośredniowieczny wykład o universum z tego i z nie-tego świata. Wspólczesna Biblia pauperum. Drabina Jakubowa wydarta aniołom i wzięta w posiadanie przez ludzi i zjawy z… s Hertogenbosch. *** Katedrę w obecnym kształcie (wcześniej pełniącą funkcję […]

Obrazy ulubione

Ten obraz Rijksmuseum nabyło w 1908 roku. Fascynował mnie od chwili pierwszego z nim zetknięcia. Ilekroć do niego się zbliżałem, robiłem mu zdjęcie analogową Practicą BC Electronic. Taki przedostatni wyrób przemysłu fotograficznego upadającej na twarz NRD. W moim archiwum zachowało się to jedno, wywołane zdjęcie. Mleczarka Jana Vermeera. Obraz datowany na lata 1658-1661, został „(…)nadzwyczaj dobrze namalowany(…)” , jak pisano przy okazji jego pierwszej […]