Ziemia Święta / Holy Land. Spojrzenie / A Glimpse (1)

Zapis podróży. Wrażeń. Marzec 2013 roku. Pierwsze spotkanie z Izraelem, Palestyną. Notatnik subiektywny, pozbawiony potrzeby kategoryzacji. Zdjęcia wyciągnięte z archiwum, odkurzone. Fragment, spojrzenie, a glimpse… *** The record of the journey. Impressions. March of the year 2013. The first visit to Israel and to Palestine… Subjective notes, done without the  need to place motives in any specific order. Taken from the personal archives. […]