Nieciągłość

To było inspirujące doświadczenie. Warsztaty foto-architektoniczne  z Michałem Łuczakiem i Markiem Woźniczką. Artystyczna aura katowickiej BWA. Dźwięki ready made  i wideo instalacji. I my, sam na sam z rozumieniem sensu  architektury, jej interpretacją i subiektywną transpozycją w świat fotografii… Mój esej fotograficzny BWA – Nieciągłości. Osobiste rozważania nad tym, co jest porządkiem w architekturze i jego zakłóceniem, zachwianiem i niepokojem. Brakiem? Sztuka bywa niejednoznaczna. Architektura jest nośnikiem formy […]