Dolne Witkowice. Fascynacje kolorem i światłem. Dolni Vitkovice. Color and Light

Otwieram i zamykam oczy. Pozostają w ten sposob kręgi światła. Intensyfikują się kolory.

Próbuje dociec dlaczego ten, a nie inny obraz, pozostaje w mojej pamięci.

Dolne Witkowice się zmieniają. Człowiek stworzy, obłaskawia i niszczy przestrzeń, która jak on: żyje, oddycha, utlenia się.

Jest, by za chwilę zmienić stan skupienia, kolor. Notuję, wiedząc, że nie zdążę.

W jakimś sensie, czas tego miejsca jest policzony. Nie wiadomo tylko na jakiej skali i co znaczy, za chwilę, a co kiedyś…

***

I close and open my eyes. The circles of light arise and stay. The colors get an in-depth essence.

I try to find the right answer why THIS and not the other picture becomes the only one and is memorised by me.

Dolni Vitkovice is changing. Man creates, accomodates and destroies the space. The latter one alike we do lives, breathes and oxygenates.

It exists and with the sequence of time, changes its state of matter.

I take notes, knowing that I will not manage to cover the whole substance.

In a way the days of this place are counted. We do not only know what kind of span of time is taken into account and whether  it means ‚in a moment’ or ‚once’

Za duży / Too big

Two / Dwa

Krzyż / Cross

Zdjęcie, które lubię / Picture I like (and its colors as well)  Jesień w Witkowicach / Autumn in Vitkovice

Trubki / Tubes

Dach / Roof

Ha(czy)k / Hook

Rainbow made in Vitkovice / Tęcza witkowicka

Green side / Zielona strona

Domek / Little House

Drzwi / Doors

Gong

Konstrukcje / Constructions

Nasłuchiwanie / Listening

Strefa zero / Ground zero

Fala / Wave (Svet techniky)

Artificial Earth / Sztuczna ziemia (Svet Techniky, DOV) Sun and Moon /Artificial Earth 2/ Słońce i Księżyc

Świat orange / World in orange

Golem / Dwie wieże / Two Towers (one belogs to Pleskot)

Silesia

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *