To tylko Preview. Galeria FIDUCIA. Odsłona 133

Na wystawę poszedłem z pewnymi oczekiwaniami. Znałem już niektóre cykle Libuše Jarcovjákovej, szczególnie te –  co osób znających mnie nie powinno specjalnie dziwić –  berlińskie i tokijskie. Tym razem –  jak podkreśliła kuratorka wystawy Lucie L. Fišerova, Libuše Jarcovjákova, artystka z definicji pozycjonująca się off–streamowo w stosunku do tego co wokół, potraktowała i temat, i osoby z nim związane, jeszcze bardziej osobiście.

Intymność ujawniona. (Osobista) recenzja z wystawy Vnitřni okruh

Autorzy wystawy (również w przekazie medialnym), pisząc o tej wystawie, podkreślają, że prezentuje nowe zainteresowania fotografów czeskich po 2000 roku. To istotnie wystawa wyjątkowa. Wystawa o Czechach, jakimi są dzisiaj i nie jest to coś, czego spodziewalibyśmy się po spadkobiercach lektur Haška i Hrabala. Jest skrajnie współczesna, szczera  i odarta z mitologizowania na własny temat. Punktem odniesienia i zainteresowania tej części fotografii czeskiej są relacje z najbliższymi, opis wewnętrznego rozedrgania. To fotografia cokolwiek ekshibicjonistyczna, nieco wiwisekcyjna, naruszająca […]