Odkurzone, kiedyś napisane. O fotografii Stanisława Jakubowskiego

Ten tekst sam się znalazł. Wpadł w ręce, trochę przypadkiem. Skoro to się już stało, to zważywszy na to, że kolejny cytowany w nim autorytet fotografii śląskiej od nas odszedł (Jerzy Lewczyński), uznałem, że przypadek ten utrwalę i tekst (kiedyś publikowany przez Muzeum w Gliwicach), tutaj opublikuję. Bloger Reportaż powinien być szczery i uczciwy. Nie może przedstawiać ujęć inscenizowanych” Michał Sowiński, fotograf [„Mała rozmowa o fotografii”, Gliwice 2006] Stanisław Jakubowski. […]